Jevnlig service bør være standard

"NOVAP mener at det i fremtiden bør være like naturlig for en kunde  å ha jevnlig 
service på en varmepumpe som det i dag er når man har kjøpt en ny bil.  
Det er også viktig at brukerdokumentasjon er gjennomarbeidet og
at kunden får god instruksjon i bruken av anlegget."Forleng levetiden og oppretthold ytelse på din varmepumpe
Bestill service i dag!

Kontakt vår serviceavdeling på telefon: 922 46 166   
www.aktiweb.no